Varmepumpe

Vi utarbeider og implementerer driftsstrategier for tekniske anlegg i alle typer bygg, med fokus på energisparing og inneklima.

Vi innehar den nødvendige kompetanse for prosjektering av alle anleggstyper, nødvendig samarbeid i prosjekteringsgrupper, utarbeidelse av anbudsdokumenter, kontrahering og gjennomføring/oppfølging i byggefase. 

Vi har levert på alt fra næringsbygg, boligbygg, industribygg til offentlige bygg som sykehus, sykehjem og barnehager. Dette inkluderer både nybygg, ombygging, oppgradering og utskifting og vet dermed hva som er viktig å ta høyde for i enhver situasjon. 

Alle prosjekter planlegges for hele sin levetid, og vi legger vekt på å kombinere all planlegging og prosjektering med miljørettet kompetanse. 

Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser fra utvikling og utredning av muligheter, prosjektering, til bygging/implementering og drift.

Type varmepumper:

  • Luft/vann
  • Vann/vann
  • Gjerne i kombinasjon med SD-automasjon og energisentraler

Prat med oss

Prat med oss om dine varmebehov

Vi utarbeider og implementerer driftsstrategier for tekniske anlegg i alle typer bygg, med fokus på energisparing og inneklima.Vi tilbyr35