Sanitæranlegg

Vi legger stor vekt på tverrfaglighet og tett samvirke mellom de ulike fagene. Gode og fleksible løsninger skapes av fagfolk med ulik bakgrunn som samarbeider tett og håndterer grensesnittene mellom fagene. Vi tilbyr komplett, uavhengig rådgivning innen hele verdikjeden fra planlegging og design til drift og vedlikehold.

Vi benytter det objekt baserte modelleringsverktøyet AutoCAD/MagiCAD for 3D-modellering av de VVS-tekniske installasjonene og tverrfaglig samhandling mellom faggruppene. Vårt mål er å tilfredstille dagens og morgendagens krav til bygningsinformasjonsmodellering (BIM). 

Vi yter rådgivning og prosjektering i alle prosjektfaser, fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av byggeplaner, til implementering og drift. Alfa-VVS Rådgivning har også spesialiserte rådgivere innen fagområdene VVS og inneklima, automasjon, termisk energi og slokningsanlegg.

Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av planer til bygging/implementering og drift.

Vi jobber med alle faser i et prosjekt, fra skissefase via forundersøkelser, konsekvensanalyser, tilstandsanalyser, planlegging og prosjektering til drift og vedlikehold. 

Vi påtar oss ansvaret for helheten i et prosjekt – alene eller i nært samarbeid med eksterne partnere. Alle prosjekter planlegges for hele sin levetid, og vi legger vekt på å kombinere all planlegging og prosjektering med miljørettet kompetanse. Vi gjør også utredninger og analyser innen blant annet miljø og avfall. Vi søker oppdrag med faglige og tverrfaglige utfordringer. Vårt mål, det beste resultat for kunden, oppnår vi med høy kompetanse og kvalitet i alle ledd. 

Prat med oss

Prat med oss om sanitæranlegg

Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av planer til bygging/implementering og drift.Vi tilbyr38