Rådgivende VVS ingeniører

Som rådgivende VVS ingeniører leverer vi funksjons- og detaljbeskrivelser for store og små prosjekter. Vi arbeider innenfor alle entreprisemodeller, og fungerer derfor som konsulenter direkte mot sluttkunde eller som del av entreprenørenes totalentrepriser, hvor målet er å få et optimalt og velfungerende system.

 
Med lang erfaring sørger vi for at alt blir prosjektert etter gjeldende tekniske krav, lover og forskrifter. Vi benytter AutoCAD og MagiCAD som prosjekteringsprogrammer, og har sentral godkjenning for tiltaksklasse 3 fra Direktoratet for byggkvalitet.
 
Vi har levert alt fra næringsbygg, boligbygg, industribygg til offentlige bygg som sykehus, sykehjem og barnehager. Dette inkluderer både nybygg, ombygging, oppgradering og utskifting og vet dermed hva som er viktig å ta høyde for i enhver situasjon. 

Vi har erfaring med

 • Varmeanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Sanitæranlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Komfortkjøling
 • Gass og trykkluft
 • SD-anlegg/automatikk
 • Energiøkonomisering (ENØK)
 • Varmepumper
 • Solvarmeanlegg
 • Energisentraler
 • Lavenergibygg og passivhus
 • Energimerking
 • Kjøle- og fryserom/lager

Velg Alfa VVS fordi

 • Høy kompetanse
 • Konkurransedyktige priser
 • Liten og effektiv organisasjon

 

Prat med oss

Kontakt oss for en gjennomgang av dine behov

Vi arbeider innenfor alle entreprisemodeller, og fungerer derfor som konsulenter direkte mot sluttkunde eller som del av entreprenørenes totalentrepriser, hvor målet er å få et optimalt og velfungerende system.Vi tilbyr39