Energiøkonomisering

Utnytt ressursene bedre og oppnå besparelser både i energi og økonomi, uten at det går på bekostning av inneklimaet.

Vi kan hjelpe deg med å identifisere tiltak for å utnytte ressursene bedre og oppnå besparelser. Når vi har identifsert tiltak, kan vi gjøre beregninger som setter kostnadene mot besparelsene - tatt høyde for systemets levetid - og dermed sørge for at du gjør et lønnsomt valg.

Du får rapporter og beskrivelser på å gjennomføre tiltakene.

Vi arbeider innenfor alle entreprisemodeller, og fungerer derfor som konsulenter direkte mot sluttkunde eller som del av entreprenørenes totalentrepriser, hvor målet er å få et optimalt og velfungerende system.

Typiske tiltak kan være

  • Tiltak på varmeanlegg
  • Tiltak på ventilasjonsanlegg
  • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
  • SD-anlegg/automatikk
  • Varmepumper
  • Solvarmeanlegg
  • Energisentraler
  • Ekstra isolering av rør og klimaskjermer

 

Finn ut mer

Prat med oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe deg med energiøkonomiseringen

Utnytt ressursene bedre og oppnå besparelser både i energi og økonomi, uten at det går på bekostning av inneklimaet.Vi tilbyr37