Balansert ventilasjon og klimateknikk

Målet våres er å gi bedre energiforbruk, optimal komfort og varmegjenvinning.

Typiske kunder vi jobber med dette fagfeltet er både ventilasjonsentreprenører og byggherrer. Det er ofte offentlige bygg, leilighetsbygg og næringsbygg oppdragene gjelder.

Vi benytter det objekt baserte modelleringsverktøyet AutoCAD/MagiCAD for 3D-modellering av de VVS-tekniske installasjonene og tverrfaglig samhandling mellom faggruppene. Dette gjør oss i stand til å møte dagens og morgendagens krav til bygningsinformasjonsmodellering (BIM). 

Vi legger stor vekt på tverrfaglighet og tett samvirke mellom de ulike fagene. Gode og fleksible løsninger skapes av fagfolk med variert bakgrunn som samarbeider tett og håndterer grensesnittene mellom fagene. Vi tilbyr komplett, uavhengig rådgivning innen hele verdikjeden fra planlegging og design til drift og vedlikehold. 

Vi kan utarbeide og implementere driftsstrategier for tekniske anlegg i alle typer bygg, med fokus på energisparing og inneklima.

Prat med oss

Prat med oss om balansert ventilasjon og klimateknikk

Målet våres er å gi bedre energiforbruk og optimal varmegjenvinning.Vi tilbyr36