Sanitæranlegg
 Varmepumpe
 Annet

Easy Living

Varmepumpe med vannbåren gulvarme samt sanitær- og slukkeanlegg.
Tilsammen 116 leiligheter samt boder og parkeringskjeller.

Store bilder

Åpne »

Store bilder

Åpne »

Store bilder

Åpne »