Alfa VVS AS


ALFA VVS AS er et rådgivningsselskap innen områdene VVS, kuldeteknikk og ENØK. 

Selskapet er en videreføring og utvidelse av selskapet Arvid Kolloen VVS Rådgivning som ble etablert i 2005. 

Selskapet ledes av Siv.ing. Arvid Kolloen, som har mer en 35 års erfaring innenfor fagområdene som selskapet representerer. Han har også en en MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har vært sentral i mange ulike VVS og ENØK prosjekter for store norske selskaper.


Vår forretningside


Vi skal være et kompetansemiljø på Østlandet, for rådgivning og prosjektering innenfor våre kjerneområder VVS, kuldeteknikk og ENØK. Vår effektive driftsform skal gjøre oss meget konkurransedyktige i dette markedet. 

Alfa VVS holder til i sentrale lokaliteter i Drammen.

ALFA VVS AS innehar sentral godkjenning i Tiltaksklasse 3 fra Direktoratet for byggkvalitet.

Sample title
Sample title
Sample title

Oss i Alfa VVS

Arvid Kolloen

Arvid Kolloen

Daglig leder

Jan Pedersen

Jan Pedersen

Teknisk tegner

Paulo Saraiva

Paulo Saraiva

VVS ingeniør